Amacımız

Amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek.

        Yönetim, Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi, Finans, Hukuk, Marka, Risk, İş Sağlığı & Güvenliği Danışmanlıklarını ve Hizmetlerini Bütünsel İş Planı çerçevesinde tek çatı altında birleştirerek kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. 

        Günümüzün daha karmaşık hale gelen dünyasında, sermaye piyasaları, vergi sistemleri veya şirketlerin ve toplumların var olduğu ekonomik sistemlerin fonksiyonlarını yerine getirmelerine, uyum sağlamalarına ve gelişmelerine yardım ediyoruz. Müşterilerimizin bilinçli kararlar vermelerini ve bu kararlar doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlıyoruz.

        MAD olarak Türkiye’deki iş dünyasına hizmet sunmak amacıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisimizde, yaklaşık 80 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı değeri yaratmak için çalışıyoruz.

En yüksek profesyonel standartlara bağlı kalırız

 • Müşterilerimizin çıkarlarını şirketimizin çıkarlarının üstünde tutarız.
 • Yüksek etik standartlar gözetiriz.
 • Müşterilerimizin güvenini koruruz.
 • Bağımsız bakış açımızı koruruz.
 • Müşterilerimizin kaynaklarını verimli bir şekilde yönetiriz.

Müşterilerin performansını önemli ölçüde geliştiririz

 • Üst yönetim yaklaşımına bağlı kalırız.
 • Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için küresel ağımızdan yararlanırız.
 • Gelişimi sürekli kılmak için gerekli müşteri yetkinliklerini geliştiririz.
 • Müşterilerimize yönetim pratiği alanında yenilikler sunarız.
 • Güvene dayalı kalıcı ilişkiler kurarız.

Olağanüstü kişiler için benzersiz bir ortam yaratırız

 • Hiyerarşiye dayalı ve kapsayıcı oluruz.
 • Dikkatli bir meritokrasi yürütürüz.
 • Stajyerlik ve rehberlik yoluyla birbirimizi geliştiririz.
 • Muhalefet yükümlülüğünü sürdürürüz.
 • Kendimizi firma ortağı olarak görürüz.

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, size sunabileceğimiz avantajları keşfetmek ve kısa sürede teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.