Demir Çelik ürünleri ithalatında Geçici Korunma

Amaç ve Kapsam

Bu kararın eki Ek-1 ‘de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25 ‘i oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 02.10.2018 itibariyle 15 inci gün yürürlüğe girer.
Açıklanması Gereken Hususlar:
  1. Bu kararın eki Ek-1 ‘de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün gurupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.
  2. Bu kararın eki Ek-1 ‘de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün  bu kararın eki EK-2’ de yer alan ülkeler ve Gümrük bölgeleri menşeli olanları ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
  3. Ek mali Yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre  teminata bağlanır.
  4. Soruşturma sonucunda koruma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.
     

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, size sunabileceğimiz avantajları keşfetmek ve kısa sürede teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.